MOJA FASHION SHOOT IN FUZHOU, CHINA

ZENG FENG FEI COLLECTION - FUZHOU, CHINA

ZENG FENG FEI COLLECTION - FUZHOU, CHINA

HUI QIN PENG COLLECTION, FUZHOU, CHINA

HUI QIN PENG COLLECTION, FUZHOU, CHINA